تولید کتابهای صوتی

کتب صوتی غایب و تولید نشده در موضوع روانشناسی

امروزه کتابهای صوتی توسط بسیاری ساخته میگردد ولیکن اینکه با فکر و نگاه دور و بررسی اینکه نیاز روان کاوانه مردم برای رفع مشکلات درونی ورسیدن به ارتباط انسان با خویش و امر خودشناسی در نظر گرفته شده باشد کمی دور از دسترسی است ما با توجه به تحقیق و بررسی کتبی را با گروهی مجرب برایتان تولید مینماییم تا شما را هرچه بهتر و برتر یاری نمایند .

گویندگان سرکار خانم لطفی ,خانم قدری , خانم توانگر
تدوین گر پرتال جامع علوم صوتی اشارت
تحقیق و بررسی حکیم رضی
Website کتابخانه پرتال اشارت