0
0

14.کتابخانه کتب خطی اشارت

موزه نسخ خطی اشارت

انواع کتب در موضوعات متعدد

طب و رسائل طبی معرفه و گمنام که در تاریخ باقی مانده اند و تا کنون دیده نگشته اند.

و رسایل و کتب و دیوان های معرفه و غیر معروفه در موضوعات

نجوم و هیئت و ریاضیات و جبر و هندسه و فیزیک و ادبیات و شعر و تاریخ و علوم دینی و مذهبی و حتی کتب مخصوص به دیگر ادیان و غیره …

نمایش دادن همه 7 نتیجه

eskişehir escort - escort adanaeskişehir escort - escort adana