گرفتن خون از نوزادان چه صدماتی به آنها خواهد زد

گرفتن خون از نوزادان   🔬نوزاد زمانی که در حالت جنین است از ماه اول با زیاد شدن رطوبت طبیعی و...

ادامه مطالعه

رگشناسی رساله نبض متن کامل

رگشناسى‏ تصنيف دانشمند بزرگ ايرانى شيخ الرئيس ابو على سينا رگ شناسى (رساله در نبض)، متن، ص: 2 بِسْمِ...

ادامه مطالعه

مری و شکمبه یا همان معده

شناخت مرى و شكمبه‏:  در پايانه دهان دو راه است كه يكى براى تنفس كه به شش می رود "ناى" نام دارد و ديگ...

ادامه مطالعه

تشریح کاسه سر و جمجمه انسان

جمجمه ‏ عبارتست از استخوان سر و آن را بجهت شباهت قحف (كاسه) گويند.سر مشتمل است بر جمجمه‏ و دماغ و صو...

ادامه مطالعه