0
0

کتاب الحاوی فی الطب جلد۱۶

۱۳,۰۸۰ تومان ارزانتر از همه جا

نام كتاب: کتاب الحاوی فی الطب جلد16
( AL Hawi)

پديدآور: رازى، محمد بن زكريا

محقق/ مصحح: هيثم خليفة طعيمى‏
موضوع: بيمارى ها
زبان: عربى‏

کتاب  الحاوى 

به زبان عربى، نام کتاب معروف محمد بن زکریاى رازى است که آن را الجامع الحاصر لصناعه الطب، حاضر صناعه الطب، الجامع الکبیر و الجامع نیز می ‏نامند.

کتاب« الحاوى»، اعظم و اهم کتب مؤلفه محمد بن زکریاى رازى است.

تاریخچه نگارش:

این کتاب، ۱۵ سال وقت رازى را گرفت و خود او می‏گوید که سوى چشمش را نیز با خود برد؛

با این‏همه، کتاب « الحاوى» در زمان حیات رازى تدوین نهایى نشد، بلکه این اثر پس از وفات محمد بن زکریا رازى و به امر ابوالفضل بن عمید، استاد صاحب بن عباد، وزیر رکن الدوله دیلمى از اوراق مشوش و پراکنده ‏اى که از رازى باقى مانده بود، به اهتمام شاگردانش جمع ‏آورى شد و پس از جمع این اوراق پراکنده، کتاب الحاوى را تهیه کردند.

نظامى عروضى سمرقندى در مقاله چهارم کتاب خود درباب علم طب و هدایت طبیب می نویسد:

« پس از کتب بسائط یکى به دست آرد چون« سته عشر» جالینوس یا« حاوى» محمد زکریا یا« کامل الصناعه» یا« صد باب» بوسهل مسیحى یا« قانون» بوعلى سینا یا« ذخیره خوارزمشاهى» و به وقت فراغت مطالعت همى کند.

ابن ابى اصیبعه گوید:

« کتاب« حاوى» از بزرگ‏ترین و مهم‏ترین کتب طبى است به جهت آنکه در آن جمیع امراض و درمان بیماریها، چه از متقدمین و چه از متأخرین تا زمان رازى را شامل است و در آن هر موضوعى را که از گوینده نقل کرده نامش را ذکر کرده است.

اروپائیان به این کتاب بیشتر از مورخین شرق اهمیت می دهند؛ به دلیل آنکه محتویات آن مجموعه مشاهدات و اتفاقاتى است که رازى به رأى‏ العین دیده و این بزرگ‏ترین و مهم‏ترین وجهى است که« حاوى» را بر سایر کتب طبى اسلامى مزیت و برترى می ‏دهد.

رازى در این کتاب جمیع عقاید اطباء یونان و ایران و عرب و روم را تا زمان خود با عملیات و نظریات خویش جمع‏ آورى کرده و منبعى عالى براى پى بردن به مقام وى میباشد و به این دلیل در تاریخ طب، رتبه ارجمندى را داراست.

ساختار

به‏ طور اجمال، همان طور که از فصول و ابواب کتاب« حاوى» معلوم می ‏شود، در این کتاب از جمیع شعب طب و اصول تداوى و حفظ الصحه و علم الامراض و دواسازى و سایر شعب، به‏ خوبى بحث شده است و چنان‏که متتبعین به آن نام دائرهالمعارف داده ‏اند، بسیار بجا و مناسب می ‏باشد و کمتر در میان کتب طبى قدیم، کتابى به این پایه و مایه می ‏رسد.

این کتاب، علاوه بر معلومات مزبور، جمیع اطلاعات مطبى و بیمارستانى و شرح حال بیماران و اوضاع مریض‏خانه‏ ها را با طرزى نیکو بیان کرده است.

کتاب« الحاوى»، بزرگ‏ترین تألیف و تصنیف محمد بن زکریاى رازى است و مدت‏ها مرجع علماء و اطباء اروپا بوده و مکرر به طبع رسیده است. اول دفعه در شهر برشیا از بلاد ایتالیاى شمالى، به لاتینى ترجمه و در دو جلد طبع شده
( ۱۴۸۶ م) و پس از آن مکرر در ونیز ایتالیا در سال‏هاى ۱۵۰۹ و ۱۵۴۲ م چاپ شده است. نسخ خطى متعدد آن در کتابخانه‏ هاى معتبر عالم موجود است.

Al Hawi

In Arabic, the name of the well-known book of Muhammad ibn Zakaria Raazi, which is also called “al-jamaa al-Hasar al-lasna’i al-tbe”, “al-jama’a al-al-kabir”, “al-jama al-kabir” and “al-jama”.

The book “Al-Hawi” is the great and important book of the compilation of Muhammad ibn Zakaria Raazi.

:Writing History

This book took 15 years of secrets, and he himself says he took it with him; however, the book
“Al-Hawi” was not finalized during Raazi’s life, but rather after the death of Muhammad ibn Zakaria Raazi and the order of Abu al-Fazl ibn Amid, the master of Saheb ibn Abad, the minister of Rukn al-Dawlah,

a dilapidated sculpture of Raqi’s remains. At the expense of his disciples, they gathered, and after collecting these scattered papers, they prepared the book of al-Hawi

In the fourth article of his book on the science of medicine and the guidance of medicine, Samarkand’s Ensign Nezami writes: “After the books of the simple one, such as ‘Setri Eshar’ of Jalinus or ‘containing’ Muhammad Zakaria or ‘Kamal al-Sina’i’ or ‘Sad baab’ of Messiah. Either the “law” of Sinai or the “Kharazmshahi reserve” and all the time to study

 Ibn Abi al-Aibiyah says: “The book is one of the largest and most important medical books in that it covers all the diseases and treatments of diseases, from the ancients to the later ones to the time of the Raazi, and contains every subject that is spoken by the speaker. The quote quotes his name

 “Europeans value this book more than Oriental historians because it contains the set of observations and events that Rai al-‘Anni has seen, and this is the greatest and most important aspect that gives “content” to other Islamic medical books

 In this book, Raazi collects the ideas about Greece, Iran, Arabs and Romans until his time with his actions and theories and is a great source for finding his position and for this reason he is highly regarded in the history of medicine

Structure

 In a nutshell, as it is clear from the chapters and chapters of the Book of Contents, this book discusses all the branches of medicine and the principles of medical treatment and preservation,

the science of transcendence, and other branches, and as a consequence of That encyclopedia’s name is very appropriate and less common in ancient medical books.

This book, in addition to the above information, gives a good overview of all the medical and hospital information and the history of the patients and the conditions of the hospitals

 Al-Hawi’s book is the greatest compilation of Muhammad ibn Zakaria Raazi and has long been a reference of scholars and scholars around Europe and has repeatedly come to light.

The first time in the city of Brescia, from Northern Italy, translated into Latin and published in two volumes
(۱۴۸۶ AD) and subsequently repeated in Venice, Italy, in 1509 and 1542 AD. Numerous manuscripts aravailable in reputable libraries around the world.

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب الحاوی فی الطب جلد۱۶”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

کتاب الحاوی فی الطب جلد۱۶ ۱۳,۰۸۰ تومان ارزانتر از همه جا
eskişehir escort - escort adana